SILIKON NEUTRALNY

16,88  w tym VAT

Do uszczelniania i klejenia systemów szklanych w drewnianych ramach okiennych z wykończeniem powierzchni lakierami syntetycznymi i poliuretanowymi. Silna przyczepność do szkła, aluminium, stali nierdzewnej, cynku i innych materiałów budowlanych. Uszczelnianie spoin umywalek, zlewozmywaków, komór chłodniczych. Uszczelnianie systemów wentylacyjnych, rur, kolan lub przejść.

Właściwości, zalety, zastosowanie

 • Trwale elastyczny, bez zapachu;
 • Bardzo dobra przyczepność do materiałów niechłonnych;
 • Odporny na wilgoć, wodę, czynniki atmosferyczne i promieniowanie UV;
 • Neutralny – nie powoduje korozji metali;

Dokumentacja


SKU 30601DEU Kategoria

KodOpakowanieZawartośćIlość sztuk w kartonieKolorEAN
30601DEUkartusz280 ml12 szt.bezbarwny8595100162489

Dodatkowe informacje
Waga0.369 kg
Wymiary5 × 5 × 23 cm
Materiał

neutralny silikon

Kolor

bezbarwny

Opakowanie

kartusz

Zawartość

280 ml

Ilość sztuk w kartonie

12 szt.

Pytania

Użyj tego formularza, aby przesłać pytanie techniczne dotyczące produktu.


  RODZAJ ZAGROŻENIA

  “UWAGA

  H319 Działa drażniąco na oczy.
  H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.

  P102 Chronić przed dziećmi.
  P273 Unikać uwolnienia do środowiska.
  P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
  P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
  P337+P313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

  Zawiera: N-(3-(trójmetoksysililo)propylo)etylenodwuamina; Dilaurynian dibutylocyny; Butan-2-on-O,O’,O”-(metylosilideno)trioksym; Butan-2-on O,O’,O’’-(winylosililidyno)trioksym

  Zawiera środki biobójcze: Karbendazym. Podczas utwardzania wydziela się oksym butan-2-onu.