USZCZELNIACZ KOMINKOWY

16,88  w tym VAT

Jednoskładnikowy kit uszczelniający, utwardza się przez kontakt z wilgocią z  powietrza, tworzy trwałe, mocne połączenie, odporny na wysokie temperatury. Nadaje się do uszczelniania połączeń kominków, pieców, kotłów, a także systemów kominowych Schiedel i in. Może być stosowany do uszczelniania i naprawy pęknięć, rys i fragmentów wypełnień zaprawą szamotową.

Właściwości, zalety, zastosowanie

 • Gotowy do użycia, łatwy w stosowaniu;
 • Wysoka odporność termiczna do +1200 °C;
 • Wysoka przyczepność do chłonnych i niechłonnych materiałów;

Dokumentacja


SKU 70405DEU Kategoria

KodOpakowanieZawartośćIlość sztuk w kartonieKolorEAN
70405DEUkartusz310 ml12 szt.czarny8595100165893

Dodatkowe informacje
Waga0.645 kg
Kolor

czarny

Opakowanie

kartusz

Zawartość

310 ml

Ilość sztuk w kartonie

12 szt.

Pytania

Użyj tego formularza, aby przesłać pytanie techniczne dotyczące produktu.


  RODZAJ ZAGROŻENIA

  “Niebezpieczeństwo

  H315 Działa drażniąco na skórę.
  H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

  P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
  P102 Chronić przed dziećmi.
  P103 Przed użyciem przeczytać etykietę.
  P264 Dokładnie umyć po użyciu.
  P280 Stosować rękawice ochronne / ochronę oczu / ochronę twarzy.
  P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody.
  P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
  P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
  P321 Zastosować określone leczenie (patrz na etykiecie).
  P362+P364 Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.
  P332+P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

  Zawiera: Kwas krzemowy, sól sodowa